آکام چوب

ما در مجموعه آکام چوب بر این باوریم که بتوانیم محصولی با کیفیت و دارای مقاومت بالا تحویل مشتری بدهیم این امر باعث شده که بتوانیم نسبت به این تعهد پایبند بوده بتوانیم مشتریان خود را راضی نگه داریم.

حفظ سلامتی جامعه با حمایت از خرید اینترنتی

شرایط حال حاضر کشور و افزایش روزافزون بیماری کورونا
مجموعه آکام چوب را بر آن داشت تا هرچه سریع ترسیستم فروش اینترنتی خود را تکمیل کند تا در این ایام از ترددهای غیر ضروری جلوگیری شود…
همچنین با رعایت پروتوکل های بهداشتی در این مجموعه سلامت شما مشتری عزیز نیز حفظ شود

آکام چوب

سلامی دوباره به طبیعت

محصولات چوبی یکی از پر کاربرد ترین محصولات در جهان امروز است که کنار گذاشتن آن امریست غیر ممکن

اما این محصولات با بریده شدن درختان در کنارتمامی فایده ها، به خانه ما یعنی زمین صدمه ای جدی وارد میکند در طی سال ها با ساخت فرآورده های چوبی از سرعت اتمام این منبع طبیعی کاسته شده …..

اما ما به عنوان تولید کننده محصولات چوبی چه کمکی برای حفظ طبیعت میتوانیم انجام دهیم. ایده آکام چوب متشکل از همکاری با یکی از بزرگترین برنامه های درختکاری در ایران در منطقه کهکیلویه و بویر احمد است.

شما با خرید هر پاف سهیم در کاشت یکایک این درختان هستید.

برخی محصولات آکام چوب


فروشگاه آکام چوب

درباره ما

آکام چوب

ما در مجموعه آکام چوب بر این باوریم که بتوانیم محصولی با کیفیت و دارای مقاومت بالا تحویل مشتری بدهیم این امر باعث شده که بتوانیم نسبت به این تعهد پایبند بوده بتوانیم مشتریان خود را راضی نگه داریم.

حفظ سلامتی جامعه با حمایت از خرید اینترنتی

شرایط حال حاضر کشور و افزایش روزافزون بیماری کورونا
مجموعه آکام چوب را بر آن داشت تا هرچه سریع ترسیستم فروش اینترنتی خود را تکمیل کند تا در این ایام از ترددهای غیر ضروری جلوگیری شود…
همچنین با رعایت پروتوکل های بهداشتی در این مجموعه سلامت شما مشتری عزیز نیز حفظ شود

آکام چوب

سلامی دوباره به طبیعت

محصولات چوبی یکی از پر کاربرد ترین محصولات در جهان امروز است که کنار گذاشتن آن امریست غیر ممکن

اما این محصولات با بریده شدن درختان در کنارتمامی فایده ها، به خانه ما یعنی زمین صدمه ای جدی وارد میکند در طی سال ها با ساخت فرآورده های چوبی از سرعت اتمام این منبع طبیعی کاسته شده …..

اما ما به عنوان تولید کننده محصولات چوبی چه کمکی برای حفظ طبیعت میتوانیم انجام دهیم. ایده آکام چوب متشکل از همکاری با یکی از بزرگترین برنامه های درختکاری در ایران در منطقه کهکیلویه و بویر احمد است.

شما با خرید هر پاف سهیم در کاشت یکایک این درختان هستید.

برخی محصولات آکام چوب


فروشگاه آکام چوب

X