ایده استفاده از فضای زیرپله

ایده های جدید برای دکوراسیون زیر پله چیست ؟

در دکوراسیون فضای زیر پله باید به چه نکاتی توجه شود ؟

از فضای زیر پله میتوان چه استفاده هایی کرد ؟

ایده استفاده از فضای زیر راه پله فقط مخصوص خانه های کوچک نیست بلکه به درد خانه های بزرگ نیز میخورد.

یکی از فضاهایی که در خانه های بزرگ و دوبلکس به آن توجه نمیشود فضای زیر پله است .

این فضا را میتوان با کمی خلاقیت و نو آوری به بهترین و زیباترین فضا دیزایین کرد.

فضای زیر پله را میتوان به شکل های مختلف مورد استفاده قرار داد 

اگر شما هم به دنبال ایده های خلاقانه هستین پس با  آکام چوب همراه باشید

ایده استفاده از فضای زیرپله

اگر فضای لازم و کافی برای یک اتاق کار ندارید فضای زیر پله یک جای دنج و مناسب برای این کار است.

با قرار دادن یک میز و صندلی میتوانید زیر پله را به یک اتاق کار تبدیل کنید .

یا همینطور میتوانید با نصب قفسه و شلف فضای زیر پله را به یک کتابخانه ی زیبا تبدیل کنید بدون اینکه فضایی در پذیرایی یا اتاق نشیمن اشغال شود .

اگر جا برای یک صندلی و یا پاف جهت مطالعه هم باشد که چه بهتر میشود.

ایده استفاده از فضای زیرپله

برای داشتن یک کنج دنج میتوانید از یک تخت و تعدادی کوسن و یا نیمکت و میز استفاده کنید.

و همینطور میتوانید از این فضا برای نگهداری گل و گیاهان خود استفاده کنید و زیر پله خود را تبدیل به باغچه ای زیبا کنید

ایده استفاده از فضای زیرپله

فضای زیر پله خانه را میتوان تبدیل به یک آبدارخانه ای کوچک کرد و بسیاری از مواد غذایی و خوراکیها را در آن به خوبی سازماندهی نمود.

استفاده از فضای زیر پله برای خانه های مدرن و دوبلکس

ایده استفاده از فضای زیرپله

ایده های جدید برای دکوراسیون زیر پله چیست ؟

در دکوراسیون فضای زیر پله باید به چه نکاتی توجه شود ؟

از فضای زیر پله میتوان چه استفاده هایی کرد ؟

ایده استفاده از فضای زیر راه پله فقط مخصوص خانه های کوچک نیست بلکه به درد خانه های بزرگ نیز میخورد.

یکی از فضاهایی که در خانه های بزرگ و دوبلکس به آن توجه نمیشود فضای زیر پله است .

این فضا را میتوان با کمی خلاقیت و نو آوری به بهترین و زیباترین فضا دیزایین کرد.

فضای زیر پله را میتوان به شکل های مختلف مورد استفاده قرار داد 

اگر شما هم به دنبال ایده های خلاقانه هستین پس با  آکام چوب همراه باشید

ایده استفاده از فضای زیرپله

اگر فضای لازم و کافی برای یک اتاق کار ندارید فضای زیر پله یک جای دنج و مناسب برای این کار است.

با قرار دادن یک میز و صندلی میتوانید زیر پله را به یک اتاق کار تبدیل کنید .

یا همینطور میتوانید با نصب قفسه و شلف فضای زیر پله را به یک کتابخانه ی زیبا تبدیل کنید بدون اینکه فضایی در پذیرایی یا اتاق نشیمن اشغال شود .

اگر جا برای یک صندلی و یا پاف جهت مطالعه هم باشد که چه بهتر میشود.

ایده استفاده از فضای زیرپله

برای داشتن یک کنج دنج میتوانید از یک تخت و تعدادی کوسن و یا نیمکت و میز استفاده کنید.

و همینطور میتوانید از این فضا برای نگهداری گل و گیاهان خود استفاده کنید و زیر پله خود را تبدیل به باغچه ای زیبا کنید

ایده استفاده از فضای زیرپله

فضای زیر پله خانه را میتوان تبدیل به یک آبدارخانه ای کوچک کرد و بسیاری از مواد غذایی و خوراکیها را در آن به خوبی سازماندهی نمود.

X