اتومان صندوقي : هنگام خريد به كيفيت لولا ها، جك و همچنين مقاومت پايه ها توجه كنيد

اتومان صندوقی

پاف بالشتي : هنگام خريد به نوع و جنس دوخت درز ها توجه شود، همچنين دقت كنيد كه اسفنج به كار رفته در داخل پاف تراكم بالايي داشته باشد.

پاف بالشتی

اتومان جلومبلي: هنگام خريد به ضد لك و نانو بودن پارچه بسيار توجه شود. همچنين اگر اتومان لمسه داشت به جنس نخ (بايد نخ ابريشم باشد ) و لمسه دست بودن آن توجه كنيد.

اتومان جلو مبلی

پاف (پوف) : هنگام خريد توجه كنيد كه الياف داخل پوف ويسكوز توپي باتراكم بسيار بالا باشد.

پاف یا (پوف)

اتومان جاكفشي : هنگام خريد به تعداد و ابعاد كفش هاي خود توجه كنيد.

اتومان جا کفشی

پاف بالشتی : هنگام خرید به نوع و جنس دوخت درزها توجه شود. همچنین دقت کنید که اسفنج به کار رفته در داخل پاف تراکم بالایی داشته باشد.

پاف بالشتی

برای اینکه بتوانید با متوجه تاریخچه پاف شوید می توانید وارد مقاله تاریخچه پاف را مطالعه کنید تا بتواند شما را برای انتخاب انواع پاف راهنمایی کرده و بتواند بهترین انتخاب را به شما ارائه دهد.

انواع پاف

اتومان صندوقي : هنگام خريد به كيفيت لولا ها، جك و همچنين مقاومت پايه ها توجه كنيد

اتومان صندوقی

پاف بالشتي : هنگام خريد به نوع و جنس دوخت درز ها توجه شود، همچنين دقت كنيد كه اسفنج به كار رفته در داخل پاف تراكم بالايي داشته باشد.

پاف بالشتی

اتومان جلومبلي: هنگام خريد به ضد لك و نانو بودن پارچه بسيار توجه شود. همچنين اگر اتومان لمسه داشت به جنس نخ (بايد نخ ابريشم باشد ) و لمسه دست بودن آن توجه كنيد.

اتومان جلو مبلی

پاف (پوف) : هنگام خريد توجه كنيد كه الياف داخل پوف ويسكوز توپي باتراكم بسيار بالا باشد.

پاف یا (پوف)

اتومان جاكفشي : هنگام خريد به تعداد و ابعاد كفش هاي خود توجه كنيد.

اتومان جا کفشی

پاف بالشتی : هنگام خرید به نوع و جنس دوخت درزها توجه شود. همچنین دقت کنید که اسفنج به کار رفته در داخل پاف تراکم بالایی داشته باشد.

پاف بالشتی

برای اینکه بتوانید با متوجه تاریخچه پاف شوید می توانید وارد مقاله تاریخچه پاف را مطالعه کنید تا بتواند شما را برای انتخاب انواع پاف راهنمایی کرده و بتواند بهترین انتخاب را به شما ارائه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X